Redogörelse om fönsterputs

Han hade inte filat på innehållet. Han hade inte ens förberett sig på att tala, inte överhuvudtaget. Erik stod nu där, på sitt första styrelsemöte, redo att lägga ut orden om fönsterputs. Allt efter att han låtit berätta att han hade erfarenhet på området.

Ja, och detta ska förstås betonas: Erik hade lång och stor erfarenhet av fönsterputs. Han hade arbetat på ett bolag som riktade sig specifikt mot det i nästan 8 års tid. Det är klart att han snappat upp ett och annat. Inte minst eftersom han faktiskt var ansvarig för fönsterputsen under de två sista åren. Han hade koll på fönsterputs men var förmodligen en av de personer i Sverige med störst scenskräck. Men nu var situationen som den var.

Sju stycken styrelseledamöter på företaget tittade mot honom. Han tolkade allas blickar under en period som varade i tre sekunder. Vissa såg vänliga ut, andra mer bestämda och de flesta var förväntansfulla. De ville lära sig om fönsterputs och nu skulle de få göra det, tänkte dem. Situationen krävde att Erik ”sköt från höften”.

  • Ja, tack. Tack så mycket. Fönsterputs då ja. Vi har ju, som redogjorts för här tidigare, för avsikt att starta upp verksamhet inom fönsterputs på firman. Vad jag förstår så är det inte så att vi vill att detta ska vara en slags bi-tjänst vid sidan av vårt övriga tjänsteutbud. Vi vill att fönsterputs ska vara en lika stor del av verksamheten som våra städtjänster. Till att börja med: Är det korrekt uppfattat?

Han var nästan orimligt nöjd med att påbörja sin ”presentation” på det viset. Inte minst var han nöjd när han såg reaktionerna från damerna och herrarna i styrelsen. De såg imponerade ut och nickade synkroniserat. Erik fortsatte:

  • Bra, då har vi i alla fall fastställt det. Så, vidare till fönsterputs som verksamhetsområde. Det finns några saker att tänka på. Aspekter som skiljer sig rent funktionsmässigt och logistiskt jämfört med de andra tjänsterna vi levererar. Jag anser att dessa är viktiga att gå igenom för att vi ska få en övergripande förståelse för fönsterputs som område. Sedan kan vi tala vidare om fördelar, nackdelar och ni kommer såklart kunna ställa alla frågor ni har till mig. Låter det bra?

Han var en naturbegåvning. Detta gick ju som tåget. Varför hade han ägnat en massa år åt fönsterputs när han kunde ha arbetat med presentationsteknik?

Erik fortsatte presentationen och fick fina reaktioner efteråt. Dagen efter togs beslut om att skrida till verket när det kom till fönsterputs. En spännande tid, för Erik och för företaget.